Kurslar

Frontend Development
Frontend Developer

Kurs haqqında

Frontend proqramlaşdırma sferasına yeni başlayan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş proqramdır. Biz bu proqram çərçivəsində ən populyar proqramlaşdırma dillərindən JavaScripti, React.js-i öyrənəcək, Git-lə işləyəcəyik. Kursda İsrail proqramçılarının real həyatdan seçdikləri və sektordakı son standartlara uyğun nümunələr illüstrasiya olunacaq. Hər zaman yanınızda olan mentorlar isə bütün vacib bilikləri əldə etməyinizə dəstək verəcəklər. Tələbələr mürəkkəb tapşırıqları fərdi və ya qruplar şəklində həll edəcək, əldə etdikləri bilikləri öz layihələrində tətbiq etmək imkanı qazanacaq.