Kurslar

DevOps Engineering
DevOps
Müəllim

Rəhim Xasiyev

Kurs haqqında

DevOPS mühəndisliyi tətbiqlərin və İKT həllərin birləşməsindən yaranmış yeni bir sahədir. Proqramların ehtiyac duyduğu əməliyyat sistemindən asılılıqlar konteyner texnologiyası vasitəsilə təmin edilir. Buna görə də, əməliyyat sistemlərinə və bulud texnologiyalarına keçid sadədir və sürətli istifadəyə imkan verir. Bu yeni İKT ənənəsi sayəsində əməliyyat sistemi üzərində təkrarlanan işlərin, əlavə sistem sazlamaları azalır. Davamlı İnteqrasiya və Davamlı Yerləşdirmə (CI/CD) sürətli, ani, pozulmayan versiyalar üçün proqram hazırlığının effektivliyini artırır.