Kurslar

QA Avtomation( Software testing)
QA Mühəndisliyi

Kurs haqqında

QA mühəndisi kimi tanınan keyfiyyət təminatı (QA) testçisi yeni və mövcud proqram təminatını sınaqdan keçirmək, kodu sazlamaq və proqramın  istifadəsini yaxşılaşdırmaq üçün test planları hazırlayır.Bunu manual yaxud avtomatlaşdırılmış testlər ilə etmək mümkündür.Bunun üçün istifadə olunan  Reqressiya,Sistem,Stress və bir çox manual testlər kimi həm funksional həm  də qeyri-funksional testlər mövcuddur.Həmçinin avtomatlaşdırılmış test üçün
Jira,Postman,SOAPIU,Selenium,Appium,
MySql,Oracle,CI,Webdriver,Unix/Linux və bir çox texnologiyalar vardır