Kurslar

QA Avtomation( Software testing)
QA Mühəndisliyi

Kurs haqqında

TESTING - Proqram təminatının hazırlanmasının vacib hissəsidir. Aşkar edilmiş səhvlərin yoxlanılması və düzəldilməsidir.Testerinin rolu nasazlıqları tapmaq və müştərinin tələblərinə cavab verməsini təmin etmək üçün proqram təminatı üzərində sınaqları planlaşdırmaq və həyata keçirməkdir.Tester onun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və sistemdəki səhvləri azaltmaq üçün proqram təminatı tərtibatçısı, məlumat işçisi, sistem analitiki və digər funksionerlərlə əməkdaşlıq edir ki, məhsulu işə salmazdan əvvəl risk səviyyəsi azalsın.Bu o deməkdir ki, peşəkar proqram təminatı sınayıcısı bu sahədə bir çox metodologiya, iş texnikası və alətlər haqqında biliyə malik olmalıdır.

Software QA Tester:

İnkişafın bütün mərhələlərində məhsulun zəif tərəflərini və uyğunsuzluqlarını müəyyən etmək;

Layihə tələblərini müəyyənləşdirməyə kömək etmək;

Məhsulun keyfiyyəti haqqında hərtərəfli məlumat vermək;

Testerlər məhsulu sistemin inkişaf dövrünün bütün mərhələlərində sınaqdan keçirirlər.