Kurslar

Full Stack Development
Full/Stack Developer
Müəllim

Elşad Ağazadə

Kurs haqqında

Front End Developer Web səhifənin ön üz tərtibatçısı kimi ifadə edilməkdədir, və istifadəçi tərəfindən görülən dizayn və özəllikləri bir web səhifənin ən önəmli hissəsidir, Front End Developer Web səhifənin ön üz görünüşlə birlikdə funksionallıqlarının doğru və xətasız şəkildə kodlaşdırmaq üçün çalışırlar,  Vəzifəsi isə istifadəçi(müştərinin) istəklərinə nəzərən Html, Css və Js kimi Front End'ə xas  təməl dillərdə olan hakimiyyəti ilə səhifənin skeletinin qurulub istənilən dizaynın kodlaşdırılmasıdır, Amma Back end developer "Front end" developerdən fərqli olaraq aysberqin görünən tərəfi ilə yox, məhz son, İstifadəçinin görmədiyi ağır bir işi yerinə yetirir. "Back end" developerlǝr serverlərdə, bulud yaddaşlarında İşləməklə hər hansı web layihənin alqoritmik tərəfini inşa edir. Məlumat bazasının qurulması, sorğuların göndərilməsi və yadda saxlanılması və bu qəbildən 10-larla iş. "Back end" developerlər adətən bir neçə proqramlaşdırma dillərində rahat işləmək bacarığına malik olurlar, bu iki Developer tipindən fərqli olaraq Full-Stack Developerlər hər iki Developerin bilik və bacarıqlarına sahib olan mütəxəssislərdir.