Kurslar

Big Data
Big Data

Kurs haqqında

Big Data-Ənənəvi alətlərdən istifadə etməklə saxlanıla, emal oluna və ya təhlil edilə bilməyən çoxlu sayda məlumat toplusudur.
Big data insanların gündəlik həyatında istifadə edilən məlumatlarının sayının artırdığı üçün vacib bir vəziyyətə gəlib çıxıb. Dünya üzərindəki informasiya miqyası artır və bununla əlaqədar, gündəlik həyatda istifadə edilən məlumatların həcmi də artır.

Big Data və onun Analitik İnkişafı, data əldə etmə və analitik prosesləri tətbiq etməyə nəzarət edir. Big data vacib informasiyalar üçün böyük bir baza yaradır və onun analitikası bizə daha yaxşı bir şəkildə qərarlar vermək imkanı verir.

Big Data və onun Analitik İnkişafı digər müasir texnologiyalarla birlikdə, informasiya sistemləri və informasiya mənbələri üzərindəki sahiblik haqqında dəqiqlik yaratmaq üçün işləyir. Analitik çıxışlar informasiya mənbələrinin daha yaxşı nəzarət edilməsinə imkan verir.
Əlavə olaraq, Big data analitikası təhlükəsizliyin artırılmasına və potensial təhlükələrin aradan qaldırılmasına kömək edir.