Kurslar

Network fundamentals & Advanted networking
Network Administration
Müəllim

Anar İbayev

Kurs haqqında

Şəbəkə administrasiyası ilk növbədə şəbəkə monitorinqi, şəbəkənin idarəedilməsi, şəbəkə keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsindənibarətdir, lakin bununla məhdudlaşmır.

Şəbəkə monitorinqi qeyri-adi trafik modellərini, şəbəkə infrastrukturunun sağlamlığını və şəbəkəyə qoşulmuş cihazları izləmək üçün vacibdir.

Şəbəkə idarəetməsi şəbəkənin planlaşdırılması, həyata keçirilməsi və konfiqurasiyası daxil olmaqla bir çox inzibati funksiyaları əhatə edir.  

Şəbəkə təhlükəsizliyi şəbəkənin təhlükəsiz olmasını təmin etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edir.  Məsələn, şəbəkədəki zərərli fəaliyyətin qarşısını almaq, aşkar etmək, müdaxilənin aşkarlanması, qarşısının alınması sistemləri və anti-zərərli proqram təminatıkimi çoxsaylı alətlərdən istifadə edir.