Müəllimlərimiz

Fəxri Nifdalızadə

Müəllim

Haqqında

Haqqında
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində İT mütəxəssis və müəllim olaraq çalışır. 
2022-ci ildən İsrael Azerbaijan Training Center-də müəllim kimi işləməyə başlayıb.

Xüsusi biliklər
Proqramlaşdırma Dilləri
    Python, PL/SQL, Java, React JS
Verilənlər bazası
   Oracle 11g və 21c, Postgre SQL, MySql
Proqram təminatı
   Toad, SQL Developer, Power BI, IDEA DataGrip, Google CoLab, Jupiter Notebooks

Sertifikatlar
Project Management: IPMA Level D 
Oracle SQL: DataByte,
Oracle PL/SQL: DataByte,
English: British Council,
MTA Software Development Fundamentals: EduTech,
SQL for Data Science: EDX,
Programming with Python: EDX
IT Essentials: Cisco NetAcad.
Basics of programming in Python: Cisco NetAcad.
Linux Essentials: Cisco NetAcad.
Data Structures & Algorithms: EDX

Müəllimin Kursları