Kurslar

QA Avtomation( Software testing)
QA Mühəndisliyi
Müəllim

Elmdar Əliyev

Kurs haqqında

TESTING - Proqram təminatının hazırlanmasının vacib hissəsidir. Aşkar edilmiş səhvlərin yoxlanılması və düzəldilməsidir.Testerinin rolu nasazlıqları tapmaq və müştərinin tələblərinə cavab verməsini təmin etmək üçün proqram təminatı üzərində sınaqları planlaşdırmaq və həyata keçirməkdir.Tester onun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və sistemdəki səhvləri azaltmaq üçün proqram təminatı tərtibatçısı, məlumat işçisi, sistem analitiki və digər funksionerlərlə əməkdaşlıq edir ki, məhsulu işə salmazdan əvvəl risk səviyyəsi azalsın.Bu o deməkdir ki, peşəkar proqram təminatı sınayıcısı bu sahədə bir çox metodologiya, iş texnikası və alətlər haqqında biliyə malik olmalıdır.

Software QA Tester:

  • İnkişafın bütün mərhələlərində məhsulun zəif tərəflərini və uyğunsuzluqlarını müəyyən etmək;
  • Layihə tələblərini müəyyənləşdirməyə kömək etmək;
  • Məhsulun keyfiyyəti haqqında hərtərəfli məlumat vermək;
  • Testerlər məhsulu sistemin inkişaf dövrünün bütün mərhələlərində sınaqdan keçirirlər.

Tədris müddəti

Təlim mərkəzində tələbələrimizə həm nəzəri, həm də praktiki biliklər tədris olunur. Dərs müddəti 4 ay 3 saat olmaqla davam edir. Tələbələrimiz tez bir zamanda materialı mənimsəyir, əmək bazarında profesional şəkildə öz yerlərin tapırlar. 

Kursdan əldə edəcəkləriniz

  • Kursun sonunda real layihə üzərində işləmək şansı
  • Github hesabı
  • CV və portfel hazırlanması
  • Mərkəzimizdə keçirilən tədbir, seminarlarda iştirak şansı
  • Mentorlarımızın dəstəyi